Om

Sedan 2014 har bedrivit verksamhet inom bygg och rivning & logistik.
Vår affärsidé är att städa upp och riva byggnadsställningar och annat efter att ett byggprojekt blivit klart samt att under byggprojektets vara behjälpliga med enklare uppgifter såsom att ta fram material (in bärning),bygg städning och se till att material och verktyg finns på plats när bygget pågår.
I våra arbetsuppgifter ingår även att under byggprojektets gång svara för att  olika typer av avfall tas hand om.
Vår debiteringsform är debitering per timme.
Remabygg allservice bygger på nöjda kunder och leverantörer samt andra intressenter och nätverk där vi verkar i syfte att utveckla vår verksamhet.
Bland de viktigaste intressenter för vår verksamhet har vi:
-Godkänd i skanska leverantör Portal(139113)
– kollektivavtal                                          ja
– Försäkringsbolag (Länsförsäkringar)          ja
– Försäkringsbolag  (FORA)                         ja
-Id06                                                        ja
Mer detaljerade lista över vår tjänster
Remabygg allservice erbjuder:
-Bygg
– rivning
– sophantering
-Städ Och logistik

Together we stand